Serwis System
Eugeniusz Słowik Sp.K.

ul. Elektronowa 8A
94-103 Łódź

tel. 42 689 90 80

Kalkulator kosztów ogrzewania domu i podgrzewu wody użytkowej

Koszty ogrzewania domu podgrzewania ciepłej wody użytkowej stanowią zdecydowanie największy udział w rocznym bilansie zakupu paliw i nośników energii, w domu mieszkalnym – przeciętnie od 70 do 80%. Zazwyczaj nie więcej niż 20-30% kosztów zakupu nośników energii wynika z użytkowania w domu urządzeń elektrycznych i oświetlenia. Dlatego efektywnie pracujący system grzewczy, uzupełniony na przykład o Odnawialne Źródła Energii, jak instalacja solarna, czy też pompa ciepła, zmniejsza w decydujący sposób obciążenie finansowe gospodarstwa domowego.

Koszty ogrzewania domu i podgrzewania ciepłej wody użytkowej zależą od wielu czynników, także od sposobu użytkowania systemu grzewczego. Samo obniżenie wymaganej temperatury pomieszczeń o 1°C, powoduje zmniejszenie zużycia paliwa o około 6%. Brak dbałości o kocioł grzewczy, może skutkować zanieczyszczeniem jego powierzchni grzewczych zarówno po stronie spalinowej, jak i wodnej. Spada wówczas skuteczność przekazywania ciepła do wody grzewczej, a podniesienie temperatury spalin o 20°C, obniża sprawność pracy o około 1%. Na zapotrzebowanie ciepła odgrywa także wpływ zawilgocenie przegród budynku, podwyższone szczególnie po zakończeniu jego budowy. Innym istotnym czynnikiem wpływającym na zapotrzebowanie ciepła pozostaje także sposób wentylowania pomieszczeń – szczególnie przy typowej wentylacji naturalnej – intensywność i długość wietrzenia.

W oparciu jednak o standardowe założenia dla sprawności pracy systemów grzewczych, przeciętne wskaźniki zapotrzebowania ciepła dla wybranych typów budynków oraz aktualne ceny paliw i nośników energii, możliwe jest oszacowanie kosztów eksploatacji wybranych systemów, co może stanowić ułatwienie w podejmowaniu decyzji o jej wyborze. Jest to o tyle istotne, że wybór rozwiązania będzie miał wieloletnie skutki dla budżetu domowego. System grzewczy jest przewidywany do pracy minimum 15-20-letniej, a efektywne rozwiązania są w stanie zwrócić podwyższone koszty eksploatacji nawet w okresie 5-10 lat.

Dane dla obliczeń kosztów ogrzewania budynku:

Dane dla obliczeń kosztów podgrzewania ciepłej wody użytkowej:

Koszty eksploatacji systemu grzewczego
PLN/rok netto
Ogrzewanie
CO
Ciepła woda
CWU
Łącznie
(CO+CWU)
Gaz ziemny Kocioł starego typu, stałotemperaturowy 3598 zł 953 zł 4552 zł
Kocioł niskotemperaturowy 2963 zł 715 zł 3678 zł
Kocioł kondensacyjny 2311 zł 572 zł 2883 zł
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 2311 zł 229 zł 2540 zł
Olej opałowy Kocioł niskotemperaturowy 4513 zł 1288 zł 5801 zł
Kocioł kondensacyjny 3782 zł 949 zł 4731 zł
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 3782 zł 380 zł 4162 zł
Gaz LPG Kocioł kondensacyjny 4767 zł 1182 zł 5948 zł
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne 4767 zł 473 zł 5239 zł
Węgiel kamienny Kocioł na miał 1729 zł 471 zł 2200 zł
Kocioł na "ekogroszek" 1660 zł 565 zł 2225 zł
Kocioł na "ekogroszek" + bojler elektryczny 1660 zł 1018 zł 2678 zł
Energia elektryczna Grzejniki elektryczne (taryfa G11) 5256 zł 1193 zł 6450 zł
Pompa ciepła (taryfa G11) 1168 zł 398 zł 1566 zł
Drewno opałowe Kocioł na zgazowanie drewna 1421 zł 516 zł 1938 zł
Kocioł na pelety 1878 zł 536 zł 2413 zł

Objaśnienia i założenia dla obliczeń kosztów eksploatacji systemów grzewczych:

 • Ceny paliw i energii elektrycznej przyjęto dla maja 2016r.
 • Cena gazu ziemnego: wg taryf PGNiG uśrednione na poziomie 2,40 PLN/m3 (taryfa W-3)
 • Cena oleju opałowego: średnia w kraju (04.05.2016) 2,55 PLN/dm3 (olej-opalowy.pl)
 • Cena gazu płynnego – średnia w kraju (04.05.2016) propan 9,25 PLN/m3 (dzierżawa zbiornika, chemline.pl)
 • Cena węgla – ceny zakupu (Allegro.pl) dla polskich producentów ekogroszek 800 PLN/t, miał 560 PLN/t
 • Cena energii elektrycznej w taryfie G11 średnio 0,57 PLN/kWh
 • Cena drewna opałowego: ceny zakupu (Allegro.pl), drewno 170 PLN/mp., pelety 850 PLN/t

Wartości opałowe paliw: gaz ziemny 10,29 kWh/m3, gaz płynny 25,6 kWh/m3, olej opałowy 10,09 kWh/dm3, miał węglowy 5,83 kWh/kg, węgiel ekogroszek 6,94 kWh/kg, drewno opałowe 3,4 kWh/kg, pelety 5,36 kWh/kg

Przyjęto sprawności średnioroczne źródeł ciepła potwierdzone w praktyce.

 • Kocioł gazowy starego typu: w trybie pracy na ogrzewanie 70%, w trybie pracy na wodę użytkową 60%
 • Kocioł gazowy niskotemperaturowy: 85%/80%
 • Kocioł gazowy kondensacyjny: 109%/100%
 • Kocioł olejowy niskotemperaturowy: 88%/70%
 • Kocioł olejowy kondensacyjny: 105%/95%
 • Kocioł na gaz płynny kondensacyjny: 107%/98%
 • Kocioł węglowy na miał: 60%/50%
 • Kocioł węglowy na ekogroszek: 75%/50%
 • Kocioł na drewno: 80%/50%
 • Kocioł na pelety: 88%/70%
 • Pompa ciepła: COP 4,50/3,00
 • Grzejniki: brak strat (ciepło oddawane w całości do pomieszczeń)
 • Grzałki elektryczne: brak strat (grzałki zanurzone w wodzie)

W przypadku kotłów stojących na paliwa stałe, sprawność w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ulega znacznemu zmniejszeniu poza sezonem grzewczym. Zwiększają się wówczas znacznie straty rozruchowe i postojowe kotła. Sprawność kotła kondensacyjnego oraz pompy ciepła wskutek podwyższenia temperatury roboczej w trybie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, również ulega obniżeniu.

W wariantach współpracy z instalacją solarną, przyjęto, że pokrywa ona 60% rocznego zapotrzebowania ciepła dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W wariancie współpracy kotła z bojlerem elektrycznym (sytuacja, gdy kocioł węglowy zostaje wyłączony latem na rzecz włączenia bojlera) przyjęto, że praca bojlera ma miejsce w okresie 5 miesięcy – poza sezonem grzewczym.

Obliczenia kosztów eksploatacji systemów grzewczych mają charakter poglądowy.